youcat-donate-hero-mobile
Wsparcie
youcat-donate-graphic

Inne sposoby, aby nas wspierać:

Modlitwa

Nasza praca jest mocno zakorzeniona w modlitwie. Każdego dnia modlimy się również za wszystkich użytkowników materiałów YOUCAT. Najważniejszym wsparciem dla nas jest jednak Twoja modlitwa.

Przekaż ofiarę na konto

Jeśli chciałbyś przekazać dobrowolną ofiarę-wsparcie za pomocą przelewu, oto nasze dane:

Wolontariat

Poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy tworzeniu treści i tłumaczeniu. Jeśli jesteś zainteresowany, zarejestruj się na: account@youcat.org