youcat-bonusmaterial-kids-mobile
youcat-bonusmaterial-kids-desktop
Bonus Materials YOUCAT dla dzieci

Materiały dodatkowe

YOUCAT dla dzieci

Chcemy stopniowo oferować dodatkowe materiały dla dzieci, dotyczące każdego pytania w YOUCAT dla dzieci , aby dzieci mogły poznawać ich zawartość w inspirujący i zabawny sposób.

YOUCAT dla dzieci

Katechizm dla dzieci i rodziców

YOUCAT dla dzieci

„YOUCAT dla dzieci” to inspirujące i przystępne wprowadzenie do nauczania Kościoła katolickiego dla dzieci w wieku 8-12 lat. Wesołe rysunki zachęcają dzieci do odkrywania i zadawania pytań, co daje możliwość pasjonującej rozmowy z dziećmi na temat Pana Jezusa, sakramentów, modlitwy itp. Przy każdym pytaniu zamieszczono interesujące informacje dla rodziców i nauczycieli. Książka została przetestowana przez dzieci i rodziców w ciągu kilku lat pracy, a następnie zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji w Rzymie oraz przez Kurię Częstochowską.

Zamów teraz